Daily Archive: July 16, 2017

TX Shreveport LA Zone Forecast

TX Shreveport LA Zone Forecast for Saturday, July 15, 2017 ————— 282 FPUS54 KSHV 150319 ZFPSHV Zone Forecasts National Weather Service Shreveport LA 1019 PM CDT Fri Jul 14...